YRITYS


ARKKITEHTITOIMISTO OY (aiemmin Kakkonen & Mustonen)on perustettu vuonna 1990 arkkitehti Marja Lapinleimun (tuolloin Kakkonen) kanssa. Sen jälkeen nimivaihdoksia on ollut yksi ja mukana on ollut myös Arkkitehdit AM&AM Oy vuosina 2005 – 2016. Nykyisin yhtiön omistaa arkkitehti Antti Mustonen, joka toimii myös yhtiössä toimitusjohtajana. Arkkitehti Antti Mustonen on valmistunut Oulun yliopiston arkkitehtiosastolta vuonna 1990, on Suomen Arkkitehtiliiton jäsen ja hänellä on rakennussuunnittelijan FISE-pätevyydet arkkitehtirakennussuunnittelijana (A) ja pääsuunnittelijana (AA). Toimistossa työskentelee tällä hetkellä arkkitehti ja suunnitteluassistentti. Henkilökuntaa on varauduttu lisäämään tarvittaessa.

ARKKITEHTITOIMISTO Oy on toiminut hyvin laaja-alaisesti arkkitehtuurin eri osa-alueilla aina uimahallien suunnittelusta pienempiin lomarakennuksiin. Toiminnan laaja-alaisuus on seurausta osin maakunnallisesta toimintaympäristöstä, jossa toimeksiantoja on monenlaisia ja suunnittelutehtävistä muodostuu useimmiten yhden suunnittelijan kokonaisuutena suunnittelemia kohteita. Pienemmän henkilömäärän myötä myös suunnittelukustannukset pysyvät kohtuullisina mm. kasvukeskuksiin verrattuna.

Suunnittelutoiminta on ollut aiempina vuosina asunto- ja hotellisuunnitteluun painottunutta, mutta on viime vuosien aikana keskittynyt palvelutalojen ja uimahallien suunnitteluun ja samalla vahvaan tietämykseen näiltä suunnittelualueilta. Tähän sisältyy suuri tietomäärä rakentamiseen liittyvistä laista ja määräyksistä, normeista, standardeista, tietoa eri materiaalien sopivuudesta ja toimivuudesta erilaisissa olosuhteissa ja esteettömyyden ymmärtäminen osana kaikkea suunnittelutyötä.

Arkkitehtisuunnittelu perustuu aina hanketta ympäröivään rakennuskantaan ja luonnonympäristöön. Suunniteltava rakennus sijoitetaan ja massoitellaan ympäristöönsä sopivaksi ja siihen luontevaksi osaksi seuraavan sadan vuoden ajaksi. Suunnittelutyössä ovat myös keskeisessä osassa kaikkinainen toimivuus ja moniulotteinen eri toimintoja yhdistävä harmonia. Ratkaisuissa on aina mukana myös tilaajan suunnittelulle asettamat arvot ja taloudelliset lähtökohdat.

ARKKITEHTITOIMISTO Oy

Mainokset